you are in: Home > Projekt

Projekt

INNOVH2O je projekt financiran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-20013 in je namenjen razvoju tehnoloških inovacij v ribogojstvu.

Občutno zmanjšanje količine rib zaradi intenzivnega izkoriščanja ribolovnih območij, kar zajema tudi Jadransko morje, vodi do hitrega razvoja ribogojstva. Trajnostni razvoj ribogojstva je v veliki meri odvisen od optimalnih okoljskih razmer, ustrezne prehrane rib in učinkovitega preprečevanja nalezljivih bolezni.

INNOVH2O združuje strokovno znanje osmih ustanov s področja izobraževanja, raziskovanja in prenosa tehnologij ter podjetja, ki delujejo na področju ribogojstva.

Cilj projekta INNOVH2O je vzpostaviti stabilno mrežo med partnerji in s strani raziskovalnih ustanov omogočiti izmenjavo znanja pomembnega za razvoj inovativnih tehnologij, ki so izražene na podlagi potreb ribogojcev. Mreža partnerjev bo omogočala tudi usposabljanje novo zaposlenih v ribogojstvu na področju znanstvenih, tehničnih in vodstvenih veščin.

Pričakovani rezultati bodo zagotovili povečanje donosa in kakovosti rib, kar bo koristno tako za ribogojce kot tudi za potrošnike.