you are in: Home > Partnerji > PP4 - SHORELINE

PP4 - SHORELINE - SHORELINE società cooperativa

PODROČJA RAZISKAV
Aplikativno raziskovanje v ribogojstvu.
 
DEJAVNOSTI
Okoljsko svetovanje in certificiranje proizvodov; ekotoksikološke analize okoljskih matric; vodenje participativnih procesov za načrtovanje ali strategije poslovnih konzorcijev.