you are in: Home > Partnerji > PP7 - VODOMEC

PP7 - VODOMEC - Vodomec d.o.o.

PODROČJE DELA
Podjetje Vodomec d.o.o. razpolaga s štirimi ribogojnicami (Pšata, Zalog, Ilirska Bistrica in Nova Štifta) v katerih se goji šarenke. Vse razen ribogojnice Nova Štifta se nahajajo na območju Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Ribogojnici Pšata in Ilirska Bistrica se nahajata na primerni lokaciji (dobra in čista voda) in se ju lahko uporablja za eksperimentalne namene.
 
DEJAVNOSTI
Gojenje šarenke vseh kategorij:
ikre, zarod, mladice, ribe konzumne velikosti in plemenke.
Sodelujemo tudi z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani in organiziramo različna praktična usposabljanja na ribogojnicah.
 
DOLGOLETNE IZKUŠNJE
Imamo dolgoletne izkušnje pri gojenju šarenk. Prizadevamo si dosegati najvišje standarde v vzreji in prehrani postrvi. Imamo največjo selekcionirano plemensko jato postrvi v Sloveniji, s tem pa smo tudi največji proizvajalec iker in mladic šarenk. Ukvarjamo se tudi s prodajo in čiščenjem konzumnih postrv, ki jih pripravimo v obratu za predelavo rib, ki je registriran za EU trg.
Vodomec d.o.o.
  Janez Vidmar
Slovenia