you are in: Home > Partnerji > PP6 - KGZS - ZAVOD KR

PP6 - KGZS - ZAVOD KR - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

PODROČJE DELA

- svetovanje pri tehnologiji gojenja rib

- izdelava idejnih projektov pri novogradnjah in adaptacijah gojitvenih objektov

- svetovanje pri ukrepih ribiške politike

- priprava strokovnih navodil in tehnoloških listov in člankov za medije

- strokovno izobraževanje ribogojcev

- pomoč pri pripravi vlog za razpise Evropskega sklada za ribištvo (ESR)

- ustanovitev in delovanje Društva rejcev vodnih živali Slovenije

- sodelovanje v državnih komisijah s področja ribištva (vodna dovoljenja)

- strokovna pomoč v delovnih skupinah, odgovornih za pripravo različnih predpisov s področja ribištva in ribogojstva

 

DEJAVNOSTI

Strokovno teoretično usposabljanje in praktično delo na ribogojnicah.

Spremljanje kakovosti voda na ribogojnicah. Parametri, ki se jih spremlja so: temperatura, O2, pH, nitrat, nitrit, amoniak.

Pomoč pri odnosih med raziskovalnimi organizacijami in ribogojci.

 

Poslovno svetovanje na področju ribogojstva, svetovanje pri nameščanju recirkulacijskih sistemov (RAS).

 

DOLGOLETNE IZKUŠNJE

- svetovanje pri tehnologiji gojenja rib

- izdelava idejnih projektov pri novogradnjah in adaptacijah gojitvenih objektov

- pomoč pri pripravi vlog za razpise Evropskega sklada za ribištvo (ESR)

 

RAZVITE METODE

Monitoring kakovosti voda na ribogojnicah je v razvoju.