you are in: Home > Partnerji > PP5 - UNG

PP5 - UNG - Univerza v Novi Gorici

PODROČJA RAZISKAV
- Organske spojine v vodi
- Procesi obdelave in odstranjevanja
- Ekotoksičnost
 
 
DEJAVNOSTI
- Raziskovanje na področju fotokemične razgradnje organskih onesnaževal v vodi
- Razvoj poskusnih naprav za odstranjevanje organskih spojin v vodi
- Izdelava novih materialov za uporabo okolju prijaznim tehnologijam
- Razvoj ekotoksikoloških testov za določanje toksičnih snovi in njihovih vplivov na okolje
 
DOLGOLETNE IZKUŠNJE:
 
RAZVITE METODE:
Univerza v Novi Gorici
Vipavska 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica
Slovenia